Транспортне оброблення вантажів - Державний комітет статистики україни


^ Транспортне оброблення вантажів

Цей підклас включає:
- навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення
- навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден

Цей підклас не включає:
- діяльність терміналів (див. 63.2) 

6301 

63.12 

63.12.0 

Складське господарство

Цей підклас включає:
- зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність стоянок для автомобілів (див. 63.21.2) 

6302 

63.2 

  

Функціонування транспортної інфраструктури 

630x
6303 

63.21 

  

Функціонування інфраструктури наземного транспорту 

6303x 

63.21.1 

Функціонування інфраструктури залізничного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність залізничних пасажирських вокзалів, станцій, перевантажувальних товарних станцій тощо
- обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу 

  

63.21.2 

^ Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність автостанцій, автовокзалів
- експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів, інших дорожніх споруд, стоянок або гаражів для автомобілів, стоянок для велосипедів
- утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо
- зберігання житлових автофургонів та причепів у зимовий період

Цей підклас не включає:
- діяльність транспортних агентств (див. 63.4) 

  

63.22 

63.22.0 

Функціонування інфраструктури водного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність портів, пірсів, пристаней та інших морських та річкових терміналів
- експлуатацію шлюзів тощо
- діяльність, пов'язану з навігацією, лоцманським проведенням суден, швартуванням до причалу тощо
- діяльність, пов'язану з рятуванням суден
- діяльність маяків 

6303x 

63.23 

63.23.0 

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність аеропортів та інших терміналів
- управління аеропортами та повітряним рухом
- діяльність, пов'язану з наземним обслуговуванням на аеродромах (наприклад, поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів у аеропортах)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах
- діяльність шкіл підвищення кваліфікації (навчально-тренувальних центрів) для пілотів комерційних авіаліній

Цей підклас не включає:
- навчання водінню літаків (з наданням льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки (див. 80.41) 

6303x 

63.3 

  

Послуги з організації подорожувань 

630x
6304 

63.30 

63.30.0 

Послуги з організації подорожувань

Цей підклас включає:
- туристичну діяльність: реалізацію та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об'єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо)
- посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів
- діяльність екскурсоводів (гідів)
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту 

6304 

63.4 

  

Організація перевезення вантажів 

630x
6309 

63.40 

63.40.0 

Організація перевезення вантажів

Цей підклас включає:
- експедицію вантажів
- організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом
- приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів
- підготування транспортної документації та супровідних листів
- організацію групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів
- послуги митних брокерів
- послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту)
- операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо
- послуги транспортних агентств

Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність (див. 64.12)
- діяльність, пов'язану з організацією страхування вантажів (див. 67.20) 

6309 

64 

  

Діяльність пошти та зв'язку 

64 

64.1 

  

Поштова та кур'єрська діяльність 

641 

64.11 

64.11.0 

Діяльність національної пошти

Цей підклас включає:
- виймання, сортування, перевезення і доставку внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі
- кур'єрську діяльність національної пошти
- надання послуг з оренди поштових скриньок, обробку кореспонденції "до запитання" тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, а також іншу фінансову діяльність, що надається службами національної пошти (див. 65.12) 

6411 

64.12 

64.12.0 

Кур'єрська діяльність

Цей підклас включає:
- виймання, перевезення і доставку листів, бандеролей та посилок, що здійснюється недержавними підприємствами

Примітка.
Перевезення може здійснюватись одним або кількома видами транспорту, особистим чи громадським.

Цей підклас включає також:
- міські послуги розсильних і вантажних таксі

Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність національної пошти (див. 64.11) 

6412 

64.2 

  

Діяльність зв'язку

Ця група включає діяльність з передавання інформації, а також надання послуг з доступу до тієї чи іншої мережі, зокрема Інтернет. 

6420 

64.20 

64.20.0 

Діяльність зв'язку

Цей підклас включає:
- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм
- технічне обслуговування мережі електрозв'язку
- надання доступу до мережі Інтернет

Цей підклас не включає:
- послуги відповідача по телефону (див. 74.86)
- створення радіо- і телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією (див. 92.20) 

  

Секція J 

  

Фінансова діяльність 



65 

  

^ Грошове та фінансове посередництво

Цей розділ включає діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, які призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов'язкового соціального страхування.

Примітка.
Діяльність, пов'язану з використанням кредитних карток, класифікують залежно від того, хто надає цю послугу. 

65 

65.1 

  

Грошове посередництво

Ця група включає отримання фінансових коштів у формі депозитів, у т. ч. перевідних (депозитів до запитання). 

651 

65.11 

65.11.0 

Діяльність центрального банку 

6511 

65.12 

65.12.0 

Інше грошове посередництво

Цей підклас включає:
- грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ

Цей підклас включає також:
- діяльність, пов'язану з поштовими безготівковими розрахунками та поштово-заощаджувальними касами 

6519 

65.2 

  

Фінансове посередництво

Ця група включає фінансове посередництво, крім того, яке здійснюють фінансові установи. 

659 

65.21 

65.21.0 

Фінансовий лізинг

Цей підклас включає:
- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів

Примітка.
Після закінчення строку контракту лізингоодержувач може придбати основні засоби за залишковою вартістю, укласти новий договір або повернути лізинговій компанії.

Цей підклас не включає:
- операційний лізинг, відповідно до виду товарів, які здаються в оренду (див. 71) 

6591 

65.22 

65.22.0 

Надання кредитів

Цей підклас включає:
- надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо
- надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів
- факторингові послуги
- послуги лихварів 

6592 

65.23 

65.23.0 

Інше фінансове посередництво

Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов'язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:
- капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо
- операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок
- операції зі зливками золота на фінансових ринках
- капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)
- укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій
- діяльність ломбардів

Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- операції з цінними паперами за дорученням інших осіб (див. 67.12)
- купівлю-продаж, лізинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операційний лізинг (див. 71) 

6599 

66 

  

Страхування 

66 

66.0 

  

Страхування

Ця група включає довгострокове та короткострокове покриття страхових ризиків з елементом заощаджень або без нього. 

660 

66.01 

66.01.0 

Страхування життя та накопичення

Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя 

6601 

66.02 

66.02.0 

Недержавне пенсійне забезпечення

Цей підклас включає:
- забезпечення виплат у зв'язку з виходом на пенсію

Цей підклас не включає:
- управління програмами, що фінансуються, головним чином, за рахунок державних джерел та не передбачають власних внесків (див. 75.12)
- управління обов'язковим соціальним страхуванням (див. 75.30) 

6602 

66.03 

66.03.0 

Інші послуги у сфері страхування

Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування, яке не відноситься до страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне страхування та страхування транспортних засобів, страхування на випадок фінансових збитків та страхування відповідальності 

6603 

67 

  

^ Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

Цей розділ включає надання послуг, що відносяться до фінансового посередництва або тісно пов'язані з ним, крім надання самих послуг фінансового посередництва. 

67 

67.1 

  

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 

671 

67.11 

67.11.0 

Управління фінансовими ринками

Цей підклас включає:
- функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю, крім контролю державними органами: діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо 

6711 

67.12 

67.12.0 

Біржові операції з фондовими цінностями

Цей підклас включає:
- управління власністю
- здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) та пов'язану з цим діяльність
- здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Цей підклас не включає:
- операції на фінансових ринках, які здійснюються за власний рахунок (див. 65.23) 

6712 

67.13 

67.13.0 

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Цей підклас включає:
- всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва та не входять до інших групувань, такі як діяльність брокерів по іпотечних операціях, діяльність пунктів обміну валют тощо 

6719 

67.2 

  

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

672 

67.20 

67.20.0 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Цей підклас включає:
- діяльність, що відноситься або тісно пов'язана зі страхуванням та пенсійним забезпеченням (крім фінансового посередництва): діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків 

6720 

Секція K 

  

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 



70 

  

^ Операції з нерухомим майном 

70 

70.1 

  

Операції з власним нерухомим майном 

701x 

70.11 

70.11.0 

Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

Цей підклас включає:
- організацію та фінансування будівництва об'єктів нерухомості

Цей підклас не включає:
- проведення проектних та будівельних робіт, що виконуються будівельними організаціями (див. 45.2) 

7010x 

70.12 

70.12.0 

Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей підклас включає:
- купівлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок 

7010x 

70.2 

  

Здавання в оренду власного нерухомого майна 

701x 

70.20 

70.20.0 

Здавання в оренду власного нерухомого майна

Цей підклас включає:
- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості
- здавання в оренду земельних ділянок
- діяльність ринків

Цей підклас не включає:
- експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. 55) 

7010x 

70.3 

  

Операції з нерухомістю для третіх осіб 

702 

70.31 

70.31.0 

Діяльність агентств нерухомості

Цей підклас включає:
- посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна 

7020x 

70.32 

70.32.0 

Управління нерухомим майном

Цей підклас включає:
- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності

Цей підклас включає також:
- послуги агентств зі збору орендної платні 

7020x 

71 

  

5883408570877506.html
5883479039125773.html
5883557445589265.html
5883669966764119.html
5883740956750989.html